Föredragna Leverantörer:
En Förlängning av Vårt Varumärke

Tack för ditt intresse i att arbeta med Anytime Fitness. Våra föredragna leverantörer är en förlängning av vårt varumärke och därmed är vi väldigt försiktiga med att välja ut företag till vår lista.

Ansökningsprocess

Kan du förbättra vår affärsmodell?

Vi kommer att investera tid i att göra efterforskning på din produkt eller tjänst, ditt företags bakgrund och rykte, och hur dina erbjudanden kan förbättra Anytime Fitness-upplevelsen för våra franchisetagare och medlemmar. I gengäld ber vi dig ta dig tid till att förstå vår affärsmodell och följa våra förfaranden för Applikationsprocess Föredragna Leverantörer som beskriven nedan.

*Notera: Vi har ett nätverk av relationer med redan etablerade föredragna leverantörer. Med det sagt kan vi aldrig veta hur våra befintliga relationer och behoven av vår franchise kan komma att förändras, därför är vi villiga att se över förslag.

Applikationsprocess

Steg 1: Utforma ett förslag specifikt anpassat för Anytime Fitness. Du bör också definiera din konkurrenskraft. Du bör också beskriva hur dina erbjudanden kommer att gynna våra franchisetagare och medlemmar. Till exempel, beskriv detaljerat hur din produkt eller tjänst kommer att:

  • Förbättra vårt varumärke och göra det mer attraktivt för medlemmar eller franchisetagare
  • Förbättra träningsupplevelsen hos en medlem
  • Öka inkomsten för en franchisetagares klubb
  • Öka effektiviteten hos en franchisetagare

Steg 2: Skicka ditt förslag till Anytime Fitness som ett MS Word-dokument, PDF eller en PowerPoint-presentation. Var god och håll ditt förslag kort och koncist. E-posta din information till craig@anytimefitness.se.

Steg 3: En panel för Godkännande av Leverantörer träffas var sjätte vecka för att diskutera mottagna förslag. Då överväger vi all initial information. Om vi anser att ditt förslag motiverar vidare diskussion, kontaktas du för att förse oss med mer information.

Vi ber dig att följa detta protokoll genom hela den övervägande processen. På grund av den höga frekvensen av inkommande samtal och e-postmeddelanden, avråder vi starkt dig från att komplettera din ansökan. Vi ber dig att vänta på att vår panel kontaktar dig. Genom att följa detta protokoll, tillåter du oss att ge ditt förslag tiden och uppmärksamheten den förtjänar.

Återigen vill vi tacka dig för att du överväger Anytime Fitness.